LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A DEBAT

TAULA INTER-PROFESSIONAL DE L’ENERGIA.

La Taula Inter-Professional de l’Energia va néixer fruit de la necessitat de professionals de diferents àmbits d’aprofundir i compartir el coneixement adquirit en un tema de gran transcendència econòmica, mediambiental i social: l’energia i la situació concreta del sector Espanya.

Des d’aquesta taula, professionals de diferents col·lectius aborden aquesta temàtica amb la intenció d’aportar transversalitat en el necessari debat energètic a diferents nivells, sempre des d’una perspectiva totalment independent.

Entre les preocupacions hi ha, per descomptat, els aspectes tecnològics però sobretot els socialseconòmics polítics que es consideren preeminents en l’actualitat.

Per assolir aquest objectiu és indispensable la presència en el debat dels representants de totes les disciplines professionals. Així formen part de la taula professional els següents col·legis professionals, entre els quals el COLGEOCAT: Advocats, Ambientòlegs, Arquitectes, Economistes, Enginyers Agrònoms, de Camins, Industrials, de Telecomunicacions, Forestals, Tècnics Agrícoles i Forestals i Geòlegs, amb el suport del Congrés d’Energia de Catalunya.

Els tres debats duts a terme durant el curs 2017-18, queden recollits al següent document DOCUMENT.

(Font/Imatge: Taula Inter-Professional de l’Energia)

Documents adjunts LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A DEBAT:
Publicat el 8 de març del 2019