La tuneladora, a punt per revifar

El giny que forada el terra de Barcelona ha estat 40 mesos aturat per culpa de 4 incidències

Els tècnics estan a punt d’enllestir la reparació de la tuneladora que porta 12 mesos pràcticament aturada en la Zona Franca, en el tram entre Can Tunis i la futura estació de Foc Cisell. Una errada en els estudis realitzats sobre el subsòl va originar la incidència que ha afectat el giny aquesta darrera vegada.

La manca de precisió en els estudis del subsòl, que s’han hagut de confirmar a posteriori, ha originat uns costos que hauran d’ésser assumits per l’empresa guanyadora del concurs de l’obra, doncs és aquesta companyia la que va encarregar el projecte. La intervenció en la tuneladora ha consistit en un canvi de les fulles per adaptar-les a un terreny inesperat. L’adaptació s’ha hagut de realitzar en condiciones de particular dificultat donada la necessitat de generar buit i d’assegurar la seguretat dels bussos.

Les tres aturades anteriors es van deure a fets diferents. La més llarga va succeir tan bon punt es va superar el riu Besòs, entrant el giny a Barcelona, i es va trigar 14 mesos en resoldre-la. En aquella ocasió el pla havia trobat un edifici els fonaments del qual eren més profunds del que assenyalaven els plànols.

El túnel en el qual es reprendran els treballs connecta el viaducte de la Zona Franca, i el seu traçat ha estat modificat i s’allargarà fins el Polígon Pratense, ja a l’altra riba del riu Llobregat.

El País

Publicat el 5 de maig del 2010