La tuneladora passa sota la Sagrada Família sense incrementar les vibracions

Tècnics de la Unesco supervisen l’obra estudiant possibles defectes

El capçal de la perforadora que excava per sota de la Sagrada Família ha superat la zona del temple sense que s’hagi registrat un increment de vibracions, segons han declarat a TV3 els arquitectes de l’edifici.

Els sensors instal·lats pels tècnics no han captat vibracions significatives, la qual cosa significa que si s’ha produït algun desplaçament vertical en cap cas ha pogut superar els 3 mil·límetres. Els responsables de la Unesco, que supervisen l’evolució de l’obra, malgrat tot continuen estudiant possibles defectes, amb especial atenció al subsòl i el nivell freàtic.

3cat24

Publicat el 20 de octubre del 2010