La tuneladora vertical d’Adif comença el pou d’Enric Granados

És el primer cop que aquest tipus de giny s’utilitza a Barcelona

El pou que haurà de servir per fer el manteniment de la perforadora Barcino, que treballa en els túnels del TAV, ja s’ha començat a perforar. La maquinària encarregada de l’obra, una tuneladora vertical, és el primer cop que s’empra a la ciutat de Barcelona.

El giny que utilitza en aquest cas Adif ja ha estat emprada en obres com els túnels urbans de Montcada i Reixac. Adif ha declarat que aquesta màquina assegura l’estabilitat del terreny i que redueix al màxim les molèsties als veïns de la zona.

La cruïlla dels carrers de Provença i Enric Granados porta tallada al trànsit des del juliol del 2010, període en el qual s’han instal·lat 56 pilons que actuen com una pantalla protectora que reforça el perímetre de cimentació.

BTV Notícies. Avui

Publicat el 17 de març del 2011