L’ACA aprova la gestió de les conques internes

El pla hidrològic català serà tramès al Ministeri de Medi Ambient, però l’aprovació governamental no arribarà fins la propera legislatura

L’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat per 19 vots favorables i 7 desfavorables el projecte de Pla de Gestió i Programa de Mesures del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el pla hidrològic català, en la reunió del seu consell d’administració.

Aquest projecte no serà aprovat pel Govern previsiblement fins la pròpia legislatura, prèvia tramesa al Ministeri de Medi Ambient. El Pla contempla l’estalvi, així com a reutilització i l’eficiència de les infraestructures, i descarta el transvasament del Roine.

El Punt

Publicat el 23 de setembre del 2010