L’ACA engega la connexió de la depuradora de Masquefa amb dues urbanitzacions

La xarxa de col·lectors, de 5,5 kilòmetres, estarà enllestida en 9 mesos

Els nuclis urbans de Can Bonastre i Can Cairot de Piera veuran pal·liat un dèficit històric d’aquí a 9 mesos, període en el qual l’Agència Catalana de l’Aigua espera que s’hagi executat l’obra de connexió d’aquestes dues urbanitzacions amb la depuradora de Masquefa.

La intervenció consistirà en la construcció de 5,5 kilòmetres de canonades que formaran la xarxa de col·lectors. Els 2,4 milions d’euros assignats pel Parlament de Catalunya serviran també per instal·lar dues estacions de bombament que ajudaran a transportar les aigües residuals a la depuradora.

El marge dels beneficis sanitaris que comporta, aquesta obra beneficiarà a efectes mediambientals la conca del riu Llobregat i molt en particular l’entorn de Piera. Un tret característic de la intervenció és que els conductes passaran també pel nucli de Can Cairot i pel polígon industrial de Piera, per la qual cosa sintetitzarà tres actuacions en una, d’acord amb la valoració del regidor d’urbanisme de Piera, Xavier Perellón.

Regió7

Publicat el 2 de juny del 2010