L’ACA enllesteix l’estabilització del talús malmès al riu Anguera

L’actuació en el terme municipal de Pira ha servit també per apartar blocs de pedra de la llera

L’Agència Catalana de l’Aigua ha culminat la seva actuació d’emergència en el riu Anguera, al terme municipal de Pira, amb la qual ha enretirat blocs de pedra de la llera i ha estabilitzat un talús malmès pels aiguats de l’agost.

Els treballs sobre el talús han consistit en l’estabilització mitjançant un sistema d’ancoratges actius i en la picada i la retirada de blocs de pedra del mig de la llera. En l’obra s’ha deixar un marge del talús afectat per tal de minimitzar erosions futures en la base i per tal d’enfortir la base del pou d’abastiment municipal.

Diari de Tarragona

Publicat el 7 de octubre del 2010