L’Afganistan estima el valor de les troballes minerals en el triple que els EUA

El ministre de Mines afganès xifra els recursos trobats en 3 bilions de dòlars

Els càlculs emesos per geòlegs nord-americans sobre el valor de les reserves minerals trobades a l’Afganistan han estat triplicats per les autoritats del país asiàtic. El ministre de Mines afganès, Wahidula Shahrani, ha informat que les estimacions de l’Afganistan valoren aquests recursos minerals en 3 bilions de dòlars.

L’enorme potencial mineral, basat principalment en la presència de grans quantitats de coure i ferro, serà objecte d’una regulació específica d’acord amb les normes internacionals, doncs es volen evitar casos de corrupció en les concessions d’explotació. Tanmateix es valora la possibilitat d’invertir en la formació de geòlegs afganesos.

Una gran subhasta que impliqui les multinacionals en l’explotació dels jaciments és el procediment més probable en endavant, d’acord amb el precedent de l’explotació del petroli a l’Irak.

ABC

Publicat el 25 de juny del 2010