L’AJUNTAMENT DE TARADELL ESTIMA EL RECURS DEL COLGEOCAT

El passat dia 14 d’octubre de 2020 COLGEOCAT va presentar un recurs a l’Ajuntament de Taradell demanant la modificació de les bases de la licitació del Servei de redacció del PPU-1. La Tomba. EXP. 333/20, en el qual s’excloïa als geòlegs i enginyers geòlegs.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=69098283&lawType=).

L’ Ajuntament de Taradell ha acceptat aquesta modificació en el plec i concedeix un nou termini de 15 dies naturals, des de la data de publicació al perfil del contractant d’aquesta modificació i possibilitant a les empreses licitadores que hagin presentat una oferta, i en el cas que ho estimin oportú, retirar la mateixa i presentar-la novament dins d’aquest nou termini.

Publicat el 23 de octubre del 2020