L’Ebre perd la meitat del seu cabal a Tortosa en mig segle

Els 9.051 hectòmetres cúbics anuals de mitjana durant la primera dècada del segle XXI són un 46% menys que la dada dels anys 60

L’any hidrològic, entre octubre del 2009 i setembre del 2010, ha acabat amb un cabal de l’Ebre al seu pas per Tortosa de 9,540 hectòmetres cúbics, 750 menys que en el període anterior. La mitjana anual a l’alçada de Tortosa, malgrat quedar per sota de la registrada entre 2008 i 2009, va ser superior a la dels períodes 2007-2008 i 2005-2006.

El promig del cabal de l’Ebre a Tortosa durant la primera dècada del segle XXI ha estat de 9.051  metres cúbics, dada que suposa una lleu recuperació respecte als anys 90 i que trenca una tendència de davallada de mig segle de durada. Malgrat això, l’aigua del riu Ebre s’ha reduït en més d’un 46% des dels anys 60. En aquella època, els cabals voltaven els 16.853 metres cúbics de mitjana anual.

Diari de Tarragona

Publicat el 17 de novembre del 2010