LES NORMES ISO 17020:2012 I ISO 17025:2017

La seva aplicació en entitats que realitzen investigació de sòls potencialment contaminats i aigües subterrànies associades.

COLGEOCAT organitza els dies 21, 22, 27 i 28 de febrer, de 17.30 a 20.30 h a la seva seu a Barcelona, el curs sobre les normes UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 i UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, amb l’objectiu de presentar els conceptes generals de contingut d’aquestes normes, fent especial èmfasi en la seva aplicació en les activitats dinspecció relacionades amb el medi ambient i, molt especialment, amb les inspeccions relacionades amb els sòls potencialment contaminats i les aigües subterrànies associades.  

La metodologia del curs es basa en lexposició dels conceptes bàsics d’ambdues normes, així com en una revisió general dels aspectes específics relatius als àmbits dactivitat dels sòls potencialment contaminats i de les aigües subterrànies associades, dintre del marc normatiu existent.  

El curs està coordinat per Lluís Fructuoso, i la formació serà a càrrec d’Amàlia Payés, Auditor i Assessor ISO17025 i ISO17020.

El curs està dirigit a llicenciats, graduats i estudiants de darrer curs de Geologia, així com altres disciplines de làmbit científic-tècnic com biologia, enginyeries diverses i altres, amb interès en el camp de la inspecció medi ambiental.   També a responsables dempreses acreditades o que tinguin intenció dacreditar-se, i Tècnics que treballin en el camp de la inspecció medi ambiental o en altres disciplines, que vulguin ampliar coneixements.  

Es pot consultar tota la informació accedint al FULLETÓ INFORMATIU.

El cost és de 200 pels col·legiats del COLGEOCAT; 160 pels col·legiats a l’atur; i 300 quota general.

Les persones interessades poden gestionar la seva inscripció accedint al següent FORMULARI.

Documents adjunts LES NORMES ISO 17020:2012 I ISO 17025:2017:
Publicat el 6 de febrer del 2018