Línia ICO Banc Sabadell

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2013.

Banc Sabadell ha subscrit la línia ICO-Empreses i Emprenedors 2013, amb la finalitat de facilitar als autònoms i empreses espanyoles el finançament necessari per emprendre els seus projectes d’inversió dins el territori nacional i cobrir les seves necessitats de liquiditat. 

Se’n poden beneficiar autònoms, empreses i entitats públiques i privades.
 
Consulta tota la informació al següent DOCUMENT.

(Font/Imatge: Banc Sabadell)

Documents adjunts Línia ICO Banc Sabadell:
Publicat el 5 de febrer del 2013