LLEI DE SERVEIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS

El PSOE demana la col·legiació obligatòria dels geòlegs professionals.

Mitjançant la presentació d’una proposició no de llei al Congrés, el PSOE reclama al Govern Central la inclusió de les professions de Geologia, Biologia, Física i Química a la Llei de Serveis i Col·legis Professionals, a la fi d’evitar que aquestes es quedin sense reconeixement professional, afectant negativament la lliure competència entre professionals. 

Per petició dels consells generals i col·legis nacionals d’aquestes matèries, la iniciativa es debatrà a la Comissió d’Economia i Competitivitat, justificant la importància d’aquests professionals en la protecció de la salut i el medi ambient i com a garants de la seguretat dels ciutadans. L’activitat d’aquests professionals suposa un elevat PIB industrial, amb un important valor afegit a nivell tecnològic, d’innovació i progrés en la qualitat de vida cotidiana.

El PSOE remarca que la Llei de Serveis Professionals no podrà complir el seu objectiu de liberalitzar el sector si no contempla les mateixes condicions per totes les professions universitàries, sol·licitant així la inclusió dels professionals científic-tècnics en igualtat amb la resta de professions d’altres vessants amb les que competeixen o col·laboren, com són l’Enginyeria, les Ciències o l’Arquitectura. 

 

(Font: EuropaPress / Imatge: Geòlegs al peu del talús; J.A.Núñez, Geofotos 2013)

 

Publicat el 19 de març del 2014