L’obra del TAV no ha causat les esquerdes de l’edifici del Clot

En els informes tècnics encarregats per Adif es conclou que les obres de construcció del túnel del tren d’alta velocitat (TAV) no han provocat afectacions a l’immoble situat al número 615-619 del carrer Mallorca de Barcelona.

Segons ha informat Adif, després que alguns veïns van denunciar l’aparició d’esquerdes i fissures en el citat immoble, s’han elaborat quatre informes, dos dels quals, signats per catedràtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctors enginyers de camins, canals i ports; un altre, per Intemac, i l’últim per la Unió Temporal d’Empreses Intecsa-Inarsa Censa. Adif recorda que, abans de les obres, Intemac va fer un informe, el desembre del 2008, en què ja constaven els danys.

EL PUNT

Publicat el 16 de novembre del 2009