L’ÚS DE L’EINA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA “SOBRE DIGITAL”

Sessió informativa dimarts 9 d’octubre del 2018.

La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, organitza aquesta sessió informativa, amb l’objectiu de facilitar lús de leina de Sobre Digital i resoldre els dubtes i les preguntes més freqüents que poden generar-se durant la preparació i la presentació dofertes amb aquesta eina.

La convocatòria és un complement als materials de suport, aprenentatge i ajuda que es poden trobar accedint al següent ENLLAÇ. Per tant, no sexplicarà, pas a pas, el funcionament de leina de Sobre  Digital, atès que aquestes explicacions estan disponibles en els  materials esmentats, sinó que la sessió es configura com un espai per destacar els aspectes més rellevants i que shan demostrat de  coneixement imprescindible per al correcte ús de leina, així com per  resoldre dubtes i qüestions que puguin sorgir durant la preparació de la  documentació per presentar una oferta i en el procés dobertura de  sobres. Per aquest motiu és imprescindible que les persones assistents hagin accedit i mirat prèviament els materials dajuda i dauto formació disponibles.

Està dirigida a les persones usuàries de les empreses licitadores que vulguin participar en una licitació electrònica mitjançant leina de Sobre Digital.

El programa de la sessió es centrarà en:

1. Obligatorietat dús de mitjans electrònics en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

2. Leina Sobre digital 2.0: principals característiques dús i qüestions a tenir en compte.

3. Materials de suport.

4. Requisits tècnics.

I comptarà amb Gemma Enfedaque, Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa; Araceli Roca, Responsable de Solucions de lÀrea TIC del Departament de la Vicepresidència i dEconomia i Hisenda; i Cecília Frers, Analista de sistemes dinformació, gestió i documentació, Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació.

La sessió se celebrarà dimarts 9 d’octubre, de 10 h a 12 h, a l’Espai Bital (C./ José Agustín Goytisolo, 22; 08908 L’Hospitalet de Llobregat).

L’assistència és lliure si bé és imprescindible inscriure’s prèviament a través del següent FORMULARI D’INSCRIPCIÓ. Els col·legiats del COLGEOCAT podeu indicar la vostra pertinença al COLGEOCAT al camp d’observacions. 

 

(Font/Imatge: Direcció General de Contractació Pública)

Publicat el 2 de octubre del 2018