MANIFEST DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS TÈCNICS DE CATALUNYA

Secundat per 26 associacions i col·legis professionals tècnics.

Les associacions i els col·legis professionals tècnics de Catalunya sotasignats, membres i adherits a la Comissió Sectorial de lEnginyeria, Arquitectura i Tècnica de lAssociació Intercol·legial de Catalunya, recordem que, junt amb moltes altres corporacions professionals, ens vam adherir, en conjunt i des del seu inici, al Manifest-Compromís del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i vam donar el ple suport al procés democràtic expressat pel Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir, i la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política.

 En el moment actual volem deixar constància del nostre compromís amb la decisió que prengui la ciutadania i de la nostra voluntat d’adaptar-nos a aquesta decisió per continuar contribuint a la millora de la societat i al seu progrés, principalment en tots els aspectes tècnics, darquitectura i enginyeria, on els nostres coneixements i experiència indubtablement seran dutilitat.

Signen el manifest: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya; Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers dEdificació de Barcelona; Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers dEdificació de Girona; Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers dEdificació de Lleida; Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers dEdificació de les Terres de lEbre; Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Col·legi Oficial dEnginyers Agrònoms de Catalunya; Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; Col·legi dEnginyers Industrials de Catalunya; Associació dEnginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona; Associació dEnginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona; Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida; Col·legi d’Enginyers Graduats i Tècnics Industrials de Manresa; Associació dEnginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central; Col·legi dEnginyers Tècnics Industrials de Tarragona; Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú; Col·legi Oficial dEnginyeria en Informàtica de Catalunya; Col·legi d’Enginyeries Tècniques i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears; Col·legi dEnginyers Tècnics dObres Públiques de Catalunya; Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació; Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya; Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya; Col·legi de Químics de Catalunya.

Publicat el 28 de setembre del 2015