MÀSTER EN PATRIMONI. ESPECIALITATS EN PATRIMONI CULTURA I EN PATRIMONI NATURAL

Del 3 d’octubre del 2017 al 22 de juny del 2018.

La Universitat de Girona imparteix el Màster en Patrimoni especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural, una proposta a laltura dels plantejaments més complexos i actuals relatius a la noció integral del patrimoni, aproximant les seves dues dimensions: patrimoni natural i patrimoni cultural.

Les matèries programades proporcionen una formació crítica i rigorosa en els conceptes, les metodologies, els debats i la gestió relatius al patrimoni en els seus àmbits principals, i capaciten per a lexercici professional i la recerca.

El programa és impartit per un equip docent interdisciplinari compost per acadèmics integrats en potents equips de recerca i també per professionals dimportants institucions patrimonials, ja que un dels principals objectius del Màster és equilibrar els continguts teòrics amb lanàlisi de casos pràctics i experiències resultants del dia a dia de la gestió patrimonial, en les seves múltiples vessants.

Es pot consultar tota la informació detallada al FULLETÓ INFORMATIU i a la WEB de la Universitat de Girona.

 

(Font/Imatge: UdG)

Documents adjunts MÀSTER EN PATRIMONI. ESPECIALITATS EN PATRIMONI CULTURA I EN PATRIMONI NATURAL:
Publicat el 21 de setembre del 2017