Màster Universitari en Enginyeria de Mines

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén obre la preinscripció per a la quarta edició del seu Màster Universitari en Enginyeria de Mines (1) per la Universitat de Castilla La Mancha, màster habilitant per a l’exercici de la professió d‘Enginyer de Mines SEMIPRESENCIAL de 90 crèdits ECTS ( 3 semestres).

La semipresencialitat del màster consisteix en que l’alumne ha de cursar 2 setmanes presencials, al final de cada semestre, on es realitzarà les pràctiques obligatòries de les diferents assignatures i les proves d’avaluació pertinents.

Més informació a: Máster en Ingeniería de Minas (SEMIPRESENCIAL) (uclm.es)

Documents adjunts Màster Universitari en Enginyeria de Mines:
Publicat el 11 de abril del 2022