Memòria del 1r Congrés de Comunicació Ambiental

Amb el suport actiu de COLGEOCAT i altres entitats, els dies 26 i 27 de febrer es va celebrar el 1r Congrés de Comunicació Ambiental a Girona, un congrés que estava dirigit a totes aquelles persones i col·lectius, tals com entitats ecologistes, tècnics d’ajuntaments i consultories ambientals, interessats en difondre iniciatives relacionades amb el medi ambient.

Us fem a mans la Memòria, un document on trobareu un recull de tot el que ha estat aquest Congrés, des del programa, fins les imatges i la valoració dels assistents.

Consulteu la Memòria del Congrés.

Publicat el 28 de juliol del 2010