Mesures estructurals per a futures sequeres

La comissió tècnica de l’aigua del Col·legi de geòlegs de Catalunya ha elaborat un comunicat on s’avaluen les mesures estreucturals en la gestió dels recursos hídrics per fer front a futures sequeres.

Documents adjunts Mesures estructurals per a futures sequeres:
Publicat el 28 de març del 2024