MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE L’IVA

Segons el Reial Decret 828/2013, de 25 doctubre.

Les modificacions del Reglament de lIVA tenen com a finalitat regular les obligacions formals i de procediment de determinades normes recentment introduïdes o modificades a la Llei de lIVA.

Les modificacions més destacables són la modificació de la base imposable de crèdits incobrables i la presentació de l’IVA del juliol a l’agost.

Podeu ampliar la informació clicant AQUÍ.

 

(Font/Imatge: PIMEC/BOE)

Documents adjunts MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE L’IVA:
Publicat el 21 de novembre del 2013