Morositat: prevenció i recuperació dimpagats

Pere Brachfield, morosòleg i professor de Credit Management dEAE Business School, assessor en temes de morositat i impagats de la patronal catalana de PIMEC, va donar una conferència, el dijous 2 de desembre, sobre morositat, prevenció i recuperació dimpagats.

L’acte, presentat pel Joan Escuer, president de Colgeocat, va comptar també amb la intervenció del Sr. Carlos Manuel Calvo, Vocal de la Junta de Govern de l’ICOG, que va presentar la Plataforma Geólogos-E, un grup de professionals, dedicat a l’estudi i anàlisis de la professió.
En un moment en que el PMC (període mitjà de cobrament) a Espanya és de 107 dies, es fa indispensable aplicar mesures rígides per evitar la morositat i recuperar els impagats. La importància econòmica d’evitar incobrables i la adequada gestió dels impagats d’una empresa, poden evitar, en darrer terme, la seva desaparició.

Es fa necessari doncs aplicar tota una sèrie de mesures per gestionar el crèdit d’una empresa, com la incorporació de tècniques de Credit Management al teixit administratiu empresarial, així com mesures per evitar impagats.

Es va destacar la importància de conèixer molt millor els clients a través d’un informe jurídic sobre la societat mercantil, que aportarà una radiografia de la salut econòmica i de la situació financera de l’empresa. Comprovar l’adequació de la dimensió de l’empresa al nivell de risc assumit i al volum de negoci, així com augmentar la juridicitat de les operacions i tenir sempre els tres documents essencials vinculats a les operacions comercials (comanda, factura i albarà) són eines de gran utilitat per establir un marc d’actuació més estable.

Tenir una política de crèdits, elaborar un ratio de risc dels clients i establir un rigorós control informàtic, són elements bàsics de la gestió interna d’una empresa per fer front a la morositat.

Basant-se en la indeterminació, la imprecisió i la indefinició, la principal estratègia d’un morós és guanyar temps i la seva habilitat és eludir compromisos. El temps esdevé doncs, el principal enemic per l’empresa que ha de cobrar. Pressionar i combatre el morós, implica que l’empresa fixi un marc temporal en la negociació i estableixi un CCP (compromís concret de pagament): un quan, un com i una quantitat.

Publicacions d’utilitat: http://www.perebrachfield.com/index.php?p=1_2_Publicaciones

Publicat el 7 de desembre del 2010