Necessitem signatures per la creació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya

La Delegació a Catalunya del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos es va crear l’any 2002, com un primer pas per representar els interessos dels professionals de la geologia al territori català.

Al igual que les Delegacions d’Aragó, Astúries i el País Basc, Colgeocat no és una entitat jurídica pròpia, sinó que està vinculada, en tots les sentits, a l’ICOG.

En el nou entorn actual, en el qual els col·legis professionals estan començant a patir profundes transformacions subjectes a l’aprovació de lleis, com la ja coneguda Llei Òmnibus, amb la supressió de la obligatorietat del visat i de la col·legiació, i amb la divergència d’opinions entre l’administració de la Generalitat, que creu en la tasca col·legial, i l’administració del Govern de l’Estat Espanyol, que busca la pràctica desaparició d’aquestes entitats, des del nostre Consell de Govern creiem que és el moment de donar un segon pas i treballar en la constitució del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, amb independència de l’ICOG i autonomia pròpia.

Els Estatuts que regeixen l’ICOG recullen la constitució de col·legis autonòmics amb el recolzament del 75% de les signatures dels col·legiats d’aquella autonomia.
El passat mes de febrer, es va constituir la Comissió per a la Creació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, i des d’aleshores es va iniciar un procés de recollida de signatures per constituir el nostre col·legi autonòmic amb entitat jurídica pròpia.

És el moment de donar empenta a aquest procés per crea una eina col·legial pròpia de la idiosincràsia de la nostra professió al nostre país, una eina que alhora sincronitzi sinèrgies i esforços amb la resta d’entitats col·legials de l’Estat, com són l’ICOG i l’ICOGA a Andalusia.
És el moment que els geòlegs catalans decideixin sobre el seu futur i sobre l’entitat professional que els ha de representar.

Per això us demanem, a tots aquells que encara no ho heu fet, el vostre recolzament.

El nostre futur depèn de tots i cada un de nosaltres.

Més informació al telèfon 934 250 695 o info@colgeocat.org.

Documents adjunts Necessitem signatures per la creació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya:
Publicat el 14 de juny del 2011