Normativa de seguretat i salut aplicable a lexecució de sondeigs geotècnics

Arran de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, moltes activitats industrials desenvoluparen una normativa específica de seguretat i salut adaptada a les seves condicions de treball definint les mesures necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

Molts cops la nostra activitat professional com a geòlegs requereix realitzar treballs de perforació i de prospecció del terreny i en aquests casos es generen dubtes sobre si cal aplicar la normativa de seguretat i salut dactivitats mineres o hidrogeològiques. El cas és que aquest tipus dactivitats de perforació no són objecte destudi i regulació independent, sinó que sels aplica la normativa reguladora de l’activitat industrial per a la qual s’utilitzen aquestes prospeccions.

Així doncs, no és adequat aplicar la normativa minera o hidrogeològica als sondeigs geotècnics i sí en canvi per a sondeigs de prospecció de dipòsits minerals o miners.

Consulta la normativa principal de referència.

COLGEOCAT

Documents adjunts Normativa de seguretat i salut aplicable a lexecució de sondeigs geotècnics:
Publicat el 16 de novembre del 2009