Nota de premsa de l’Observatori del Georisc

Per un front marítim segur, obert, natural i sostenible: el trasllat de la R1 a l’interior del Maresme


La ocupació i la rigidització del front litoral damunt de les antigues platges naturals ha restat espai i condiciona la dinàmica litoral natural del Baix Maresme que mai ha tendit a formar grans platges. En aquest litoral, els nombrosos temporals, la seva freqüència, la seva intensitat i la seva durada i l’acció antròpica provoquen que l’erosió sigui predominant per sobre de la sedimentació. Si a tot això li afegim l’increment del nivell
del mar degut al canvi climàtic, queda clar que la inundació del mar va avançant progressivament cap a terra.

Llegeix la nota de premsa completa.

També podeu escoltar una entrevista a l’informatiu migdia Cope Catalunya – Andorra.

Documents adjunts Nota de premsa de l’Observatori del Georisc:
Publicat el 30 de març del 2022