NOTA DE PREMSA DEL COLGEOCAT

Es declara inconstitucional la Llei 2/2014, de 27 de gener.

Ahir dilluns 25 dabril el Ple del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional la Llei 2/2014, del 27 de gener, aprovada en el Parlament de Catalunya, que en el seu article 167.1 prohibia lús del fracking com a tècnica per lexploració, investigació i explotació de jaciments dhidrocarburs a Catalunya.   

Per això, el Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya comunica:  

1. El fracking és una tècnica desenvolupada inicialment als EEUU que consisteix en la realització de perforacions verticals profundes a les quals sintrodueix aigua a alta pressió barrejada amb sorra i productes químics, amb lobjectiu de fragmentar les roques impermeables que contenen hidrocarburs en forma líquida o gas. És una tècnica que neix com a millora de la productivitat en explotacions convencionals però que pren forma com a mètode per extreure recursos en zones menys productives.  

2. La incertesa per limpacte ambiental que genera aquesta tècnica, arran d’accidents en pous dels Estats Units, la contaminació dels aqüífers o les possibles fuites de gas, va crear una important alarma social en el nostre país davant la tramitació de possibles projectes dexplotació mitjançant aquesta tècnica.

3. COLGEOCAT va realitzar en data 8 doctubre del 2013 un dictamen sobre aquesta tècnica d’explotació per a la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, del Parlament de Catalunya, Comissió del Parlament que va elaborar aquesta llei. Podeu revisar les conclusions daquests treballs AQUÍ.

En aquest dictamen tècnic COLGEOCAT considera que Catalunya és un país que no conté ni les formacions geològiques, ni les estructures, ni els recursos hídrics, ni lextensió territorial suficient que facin viable lexplotació no convencional dhidrocarburs (o "fracking).

4. COLGEOCAT considera que el fracking és una tècnica d’explotació molt particular i que no s’hauria de considerar afectada per les competències estatals bàsiques regulades en els articles 149.1.13, 23 i 25 de la Constitució Espanyola. Entenem que la llei catalana s’hauria de considerar com una norma addicional ja que el seu principal objectiu és la protecció de la societat dels riscos associats a aquesta tècnica.

5. De la mateixa manera, COLGEOCAT considera que els recursos naturals i energètics situats al subsòl de Catalunya s’han de considerar com a béns estratègics presents i futurs del nostre país, sobre els quals el poble de Catalunya, i en el seu nom el seu govern, també tenen dret a decidir com ha de ser la seva exploració, investigació i explotació.

 

CONSELL DE GOVERN DEL COL·LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

Barcelona, 26 dabril de 2016

Documents adjunts NOTA DE PREMSA DEL COLGEOCAT:
Publicat el 26 de abril del 2016