Nou geoportal de la IDEC

El nou geoportal, com a porta d’entrada a la IDEC, i els seus serveis, com a primers i bàsics instruments per a conèixer i utilitzar la Infraestructura, s’ha estructurat millor fent-lo més usable i més entenedor.

La nova versió, la v3, reflecteix una focalització en lorientació dels objectius del CS IDEC, que ara posen més i més èmfasi en lusuari final i en els seus requeriments: passen destar centrats en els proveïdors a estar-ho en els usuaris dels seus recursos.

L’eina bàsica de la IDEC, el catàleg, s’ha procurat que sigui una eina fàcil, intuïtiva, de ràpida resposta i comportament consistent. Es vol que la cerca de metadades sigui una operació senzilla, amb filtres predefinits, vinculada a la visualització de les dades descrites a les metadades, aportant informació no només dels serveis disponibles mitjançant metadades de serveis sinó també de la seva disponibilitat i temps de resposta.

El visualitzador es contempla i es dissenya no solament com l’eina per a visualitzar les dades descrites en les metadades, és a dir, com a complement del catàleg, sinó que es converteix en una eina autònoma, de fàcil i intuïtiva aplicació.

Per a fer possible el coneixement de la gran quantitat de recursos de geoinformació (capes) disponibles en la xarxa IDEC, s’han preparat diversos geoportals temàtics, cadascun amb un nombre concret de capes preseleccionades i vinculades a la temàtica específica.

Finalment cal esmentar un nou component dels recursos de la IDEC: la plataforma de recursos de geoinformació. Es tracta duna eina per compartir recursos i que els usuaris puguin crear geowebs més intel·ligents.

Jaume Miranda i Canals
Director

Publicat el 20 de juliol del 2010