Nova normativa acreditacions GTL i GTC

El passat dimecres, 2 de juny, Colgeocat va organitzar, a l’Aula Magna de la Facultat de Geologia de la UB, una xerrada informativa sobre el nou Decret RD 410/2010 sobre Entitats de Control de la Qualitat de l’Edificació i Laboratoris d’Assaigs per al Control de Qualitat de l’Edificació, que modifica substancialment les Acreditacions GTL i GTC en vigència aquests darrers anys.

COLGEOCAT va comptar amb la participació del Sr. José Luis Bádenas, Cap del Servei d’Ordenació de l’Edificació, del DMAH de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assistència d’uns 40 geòlegs col·legiats.

El Reial Decret 410/2010, de 31 de març, desenvolupa els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva activitat, un tema que afecta a molts professionals de la geologia i empreses del sector, conegudes fins ara com les acreditacions GTC i GTL.

En acabar la jornada es va obrir un torn de preguntes/debat , entre les que va destacar la preocupació de com es diferenciarien ara, amb el nou Reial Decret, els laboratoris professionals pròpiament dits de la resta, així com la conveniència i la idoneïtat de fer la declaració de responsabilitat.

Més informació.

Publicat el 22 de juny del 2010