Nova Plataforma de Visat Telemàtic

L’empresa HP deixa de prestar el seu servei a l’ICOG a partir del proper 30 de juny, per la qual cosa s’admetran informes en aquesta plataforma només fins el 29 de juny.

Els informes anteriors a febrer de 2011 ja estan bolcats a la nova plataforma, i els informes visats/supervisats del període febrer-juny 2011 ho estaran a partir de mitjans-finals de juliol.

Es recomana a tots aquells col·legiats que tinguin treballs a la plataforma corresponents a aquest període febrer-juny 2011, es guardin una còpia mentre es realitza el bolcat a la nova plataforma.

L’accés a la nova plataforma evisado, bé amb el certificat electrònic o bé amb el DNIe, és el següent: icog.e-visado.net.
Fins el 29 de juny aquesta plataforma estarà habilitada en forma de prova i a partir del 30 de juny ja serà accessible com a nou servei de evisado de l’ICOG.

Publicat el 28 de juny del 2011