NOVA REFORMA DE L’IRPF

A partir del 12 de juliol els autònoms es poden aplicar el 15% d’IRPF.

El passat 11 de juliol, s’ha publicat al BOE el REIAL DECRET LLEI 9/2015, on s’adopten mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF, destacant com a important novetat tributària la reducció de forma generalitzada dels tipus de retenció.

Els rendiments dactivitats professionals i  cursos  passa del 19% de retenció al 15% de retenció a partir del 12 de juliol de 2015.

Podeu consultar les principals mesures tributàries incloses en el RD 9/2015,  de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic, al següent BUTLLETÍ, elaborat per l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.

Documents adjunts NOVA REFORMA DE L’IRPF:
Publicat el 16 de juliol del 2015