Noves eleccions al Consell de Govern de la Delegació d’Astúries

El passat 13 d’abril el Consell de Govern de la Delegació d’Astúries de l’ICOG va dimitir en ple i amb caràcter irrevocable, després d’haver estat escollit pels col·legiats d’aquesta Comunitat el 18 de febrer.

Davant la situació de la Delegació d’Astúries, la Junta de Govern de l’ICOG va aprovar, en la seva reunió del 26 d’abril, la constitució d’un Consell de Govern Provisional per la gestió d’aquesta delegació.

El proper 28 de juny tindran lloc novament les eleccions al Consell de Govern de la delegació asturiana de l’ICOG.

Davant el nou paradigma al que s’han d’enfrontar els col·legis professionals, l’entorn de crisis econòmica que afecta a tots els sectors, i a l’espera dels resultats de les eleccions, queda en interrogant el futur i la viabilitat de la Delegació d’Astúries.

Més informació: http://www.icog.es/_portal/noticias/noticias.asp?bid=1900&ini=1

Publicat el 14 de juny del 2011