Pacte amb absències

El Pacte Nacional d’Infraestructures sha signat amb un alt grau de consens, però amb labsència dels partits de l’oposició i la principal patronal del país.

El text del pacte conté 130 mesures en els sis àmbits d’intervenció: mobilitat i transport, aigua, sòl per a activitats econòmiques, energia, residus i telecomunicacions. Preveu una inversió de 100.000 milions fins a l’any 2020, tot i que la part que correspon a l’Estat només està garantida fins al 2013.

AVUI

Publicat el 16 de novembre del 2009