Per un front marítim segur, obert, natural i sostenible: trasllat de la R1 a l’interior del Maresme

L’Observatori del Georisc ha organtizat una trobada intercol·legial per parlar del possible trasllat de la R1 a l’interior del Maresme.

L’Observatori del GeoRisc es va crear el 2017 inspirat en l’antiga Comissió de Riscos Geològics del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. L’Observatori va néixer com una eina de reflexió per analitzar de forma monogràfica i transversal els fenòmens geològics que poden generar un risc per a la societat: els georiscos. especialment aquells que puguin afectar el territori de Catalunya.
El canvi climàtic que ens afecta, juntament amb altres factors geomorfològics i amb determinada gestió territorial, implica que en la zona costanera catalana, els temporals de mar, les pluges torrencials, escasses però amb forta energia, i la lenta però continuada elevació del nivell del mar, representen una amenaça constant a les estructures antròpiques de primera línia, com és el traçat de la R1.
A més, la interacció entre els ports existents i el corrent marí predominant, paral·lel a la costa en sentit sud-oest, provoca repetits processos d’erosió de les platges existents en molts punts, mentre que en altres hi ha noves acumulacions de sorra. Per altra banda, les acumulacions de sorra que es produeixen són cada cop més escadusseres. L’elevada urbanització del territori ha fet disminuir l’aportació de sediments per part de les rieres.
En els darrers decennis han estat cada cop més freqüents els episodis de temporals que han produït una erosió de la platja, i/o dels murs d’escullera que s’han hagut de refer per a protegir la línia ferroviària, actuacions que no sempre han tingut èxit.
L’Observatori del GeoRisc ja porta uns anys analitzant aquesta problemàtica, i la conclusió que n’hem extret és que caldria començar a considerar seriosament, com una necessitat a mitjà termini, el trasllat de la R1 a posicions més interiors de la comarca.
En la trobada que us plantegem, voldríem poder explicar aquestes inquietuds a les directives d’altres Col·legis Professionals, així com als seus col·legiats respectius, per tal de que si ens posem d’acord, puguem establir les accions col·legials oportunes davant de les autoritats pertinents.

És per això que us convoquem el proper Dimecres 29 de novembre de 2023 de 18:30 a 20:00 a la trobada que se celebrarà a la Seu del COLGEOCAT, al C/ Casp 130 de Barcelona

Documents adjunts Per un front marítim segur, obert, natural i sostenible: trasllat de la R1 a l’interior del Maresme:
Publicat el 27 de novembre del 2023