Pilot lluminós rotatiu de color groc V2

Sovint els geòlegs tenim la necessitat de senyalar el nostre vehicle d’una manera clara, ja que ens movem en obres, pedreres o cartografiant al costat de les carreteres.

El millor és utilitzar un pilot lluminós rotatiu (V2) que es pugui treure i posar fàcilment amb un iman.

Fins fa poc la tramitació era llarga i lenta. Des de Colgeocat es va fer la consulta a Trànsit de com els col·legiats havien de fer aquests tràmits.

A partir del 23 de gener de 2010, però, s’ha modificat la normativa, que datava del 1998, i amb l’ordre PRE/52/2010, ja no és necessari sol·licitar el permís.

La nova normativa referida a aquest senyal lluminós V-2 diu:

1 – poden portar el senyal V2 els vehicles que fan un servei, activitat o treball i estan parats o circulen a una velocitat inferior a 40 km/h.

2 – la utilització del senyal V2 no requereix autorització.

3 – el senyal V2, homologat pel Reglament CEPE/ONU 56, serà visible en totes les direccions i situat per damunt dels llums més alts.

Per tant, recomanem a tots els col·legiats que, en el cas de fer treballs de camp en una carretera, i tal i com es diu en el llibre publicat per l’ICOG "Formación preventiva para el desempeño del puesto de Geólogo", cal senyalar el vehicle clarament amb el pilot lluminós i portar les armilles reflectants.

Documents adjunts Pilot lluminós rotatiu de color groc V2:
Publicat el 9 de juny del 2011