PLA DE GESTIÓ DE LES CONQUES INTERNES DE CATALUNYA

L’ACA ha endegat els Processos participatius per a la revisió del Pla.

Seguint els mandats de la Directiva marc de laigua (DMA), cal iniciar la revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya amb lobjectiu de poder-lo tenir aprovat i publicat a finals de 2015.

La revisió del Programa de mesures i del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, shan de dur a terme mitjançant un procés participatiu que garanteixi la informació, la consulta i la participació activa dels ciutadans i ciutadanes.  

Lestructura del procés de participació serà similar a la practicada en el període 2006-2010 per la redacció del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, encara que més simplificada tant pel que fa als àmbits territorial, seran 4 nuclis de debat, com per al nombre de sessions a cada nucli de debat.  

 Per tal de portar a terme el debat vinculat a la Revisió del Pla de gestió de les conques internes de Catalunya shan establert 4 espais territorials de debat que abordaran problemàtiques i mesures específiques de la zona delimitada:

BARCELONA 1: Conques: la Tordera, el Besòs, rieres del Pla de Barcelona, rieres del Maresme

BARCELONA 2: Conques: el Foix, el Llobregat, rieres del Pla de Llobregat, rieres del Garraf

TARRAGONA 1: Conques: el Gaià, rieres de Riudecanyes, el Francolí, rieres de Calafell-Torredembarra, rieres de la Punta de Móra, rieres del Baix Camp, rieres de Llaberia-Vandellós, rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi

GIRONA 1: Conques: el Tec, rec Madral, rec Sirvent, el Daró, la Muga, el Fluvià, el Ter, rieres del Cap de Creus, rieres del Montgrí-Empúries, rieres del Cap de Begur-Blanes.

 Tota la informació, calendari de sessions, materials de suport i resums de les sessions serà públic a través d’aquest espai específic creat al web de lACA.  

Per tal de donar la visió de COLGEOCAT podeu enviar les propostes que considereu adients a la bústia de COLEGOCAT info@colgeocat.org.

Amb les propostes rebudes, si escau, farem un document de síntesis per trametre a lAgència Catalana de lAigua.     

Us agraïm la vostra co·laboració.

 

(Imatge: logos ACA/DTS)

Publicat el 14 de novembre del 2013