PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

A informació pública fins el proper 18 de setembre.

Amb data 17 de març del 2015 es va publicar al DOGC nº 6832 l’anunci dinformació pública de la proposta del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i del corresponent Projecte de decret daprovació

Fins el 18 de setembre del 2015 romandrà a informació pública, per tal que es puguin presentar al·legacions que, conjuntament amb les propostes que es recullin dels processos participatius que, previsiblement, conclouran a finals d’aquest any, s’estudiaran tècnicament per la seva incorporació si es considera adient.

Per tal de facilitar la comprensió del Pla de gestió del DCFC, s’ha elaborat el següent DOCUMENT DE SÍNTESI.

Podeu ampliar tota la informació al següent ENLLAÇ.

 

(Font: ACA)

Publicat el 31 de març del 2015