PLA DE GESTIÓ DEL SEGON CICLE DE L’AIGUA 2016-2021

Revisió i aprovació del document de síntesi.

La versió de SÍNTESI DEL DOCUMENT del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya i programa de mesures 2016-2021 es genera amb lobjectiu de fer més accessible el contingut del pla i daquesta forma apropar la planificació de laigua a la major part possible de la ciutadania.

Aquest Pla de gestió referit es va aprovar el 3 de gener de 2017, la documentació del qual està a disposició del públic a la web de lAgència Catalana de lAigua al següent ENLLAÇ.

 

(Font / Imatge: ACA)

 

Publicat el 26 de abril del 2017