Pla d’Ocupació per geòlegs 2012-2016

COLGEOCAT i ICOG estan desenvolupant el Pla d’Ocupació per a geòlegs 2012-2016.

Els objectius d’aquest Pla d’Ocupació són:

1. Promoure polítiques actives d’ocupació;
2. Promoure ocupació internacional;
3. Desenvolupar polítiques per a geòlegs, en coordinació amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Departament d’Empresa i Ocupació;
4. Promoure la formació específica per a col·legiats a l’atur.

Aquests objectius es concretaran, entre altres, en:

a. Ajudes a la contractació de col·legiats a l’atur;
b. Ajudes per a la formació de cooperatives de treball d’àmbit geològic;
c. Finançament de projectes d’ocupació i emprenedoria innovadors per a geòlegs a l’atur o que impliquin contractació de geòlegs a l’atur;
d. Col·laboració amb països amb forta demanda de geòlegs;
e. Nomenament de delegats del col·legi a l’estranger;
f. Signatura de convenis amb associacions professionals d’àmbit geològic als països perceptors;
g. Signatura de convenis de col·laboració amb Cambres de Comerç.

Com a polítiques complementàries per a col·legiats a l’atur, el Pla contempla exempcions en la quota col·legial per aquells col·legiats que no reben prestació alguna.

Esperem poder iniciar el Pla el darrer trimestre de 2012.

Publicat el 6 de setembre del 2012