PLAÇA DE LES GLÒRIES DE BARCELONA

El sobrecost de les obres del túnel en construcció.

Durant aquestes darreres setmanes és notícia recurrent als mitjans el sobrecost de les obres del túnel en construcció de la Plaça de les Glòries, a Barcelona.

COLGEOCAT ha participat activament en la redacció de l’Auditoria -pública- que l’ITEC ha efectuat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Si bé l’esmentada auditoria ho deixa ben clar, sovint els mitjans mencionen que part del problema és a causa del desconeixement del subsòl d’aquesta obra.

A partir d’aquí es podria interpretar que els informes geològics no tenien prou correcció. Cal però diferenciar entre el subsòl geològic, que és l’objecte de bona part de la nostra feina com a professionals, i els elements del subsòl antròpic, com fonamentacions antigues més profundes del previst o el sifó d’un col·lector també més profund, que són els que han incidit en el túnel de les Glòries.

Aquests darrers aspectes també poden ser estudiats adequadament amb les eines disponibles: mètodes geofísics, perforacions dirigides, etc. La conclusió és que es disposa deines i metodologies per analitzar a fons el terreny i les estructures subterrànies.

Des del COLGEOCAT volem insistir que els beneficis derivats de la inversió en un correcte reconeixement del subsòl són exponencialment més alts que el seu cost.

 

(Imatge: La Vanguardia)

Publicat el 5 de abril del 2017