Plaça de Tècnic Mig de Medi Ambient, Ajuntament d’Alella

El passat 4 de juny es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Núm. 133, l’anunci de l’Ajuntament d’Alella per a la provisió d’UNA plaça de Tècnic Mig de Medi Ambient. COLGEOCAT va contactar amb aquest ajuntament sol·licitant que, entre els requisits exigits als candidats al lloc de treball posat a concurs, estigués inclosa estar en possessió del primer cicle de la llicenciatura de geologia o d’enginyeria geològic.

Finalment, s’han fet efectives les modificacions sol·licitades, que s’han publicat al DOGC 5677 de 23/07/2010, obrint-se un període de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per presentar les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Documents adjunts Plaça de Tècnic Mig de Medi Ambient, Ajuntament d’Alella:
Publicat el 27 de juliol del 2010