PLATAFORMA CASTOR: ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES CONTRA EL RD 13/2014

Reial Decret Llei 13/2014.

El passat 15 doctubre, el Síndic de Greuges va convocar una reunió amb representats dels consumidors, sindicats i col·legis professionals d’enginyers de camins, enginyers industrials, advocats i geòlegs, amb lobjectiu de treballar en les mesures tècniques, legals i financeres a adoptar per tal devitar que prosperi el Reial Decret Llei 13/2014 aprovat pel Govern espanyol, que estipula, entre altres aspectes, que el cost de les indemnitzacions a les companyies concessionàries, valorades inicialment en 1.350 milions deuros, siguin assumides pels consumidors a través de les factures del gas, els propers 30 anys.   

Alhora, el Síndic insisteix en la importància de realitzar, abans de sis mesos i per tècnics independents, un estudi per valorar lafecció que la hivernació de la plataforma Castor pot tenir en el medi ambient.

  Fa més dun any que el Síndic està investigant les possibles irregularitats en la gestió i en les autoritzacions del magatzem de gas, així com els danys materials i els efectes dels moviments sísmics ocorreguts la tardor del 2013 a la zona més pròxima de l’estructura, que van assolir un grau de magnitud de 4,3 d’escala.   

 

(Imatge: Plataforma Castor)

Publicat el 31 de octubre del 2014