Plet per la mina d’or més gran d’Europa

Astúries impedeix l’extracció a dues empreses al·legant motius urbanístics

L’or del jaciment de Salave, a Tapia de Casariego, és el motiu d’un pols judicial entre el Govern asturià i dues empreses que volen continuar l’extracció. El recurs presentat per Mineras del Cantábrico  S.L. i Río Narcea Corporativa S.L està pendent de resolució per part del Tribunal Suprem. Si ambdues empreses son autoritzades, podrien explotar la que es considera la major mina d’or d’Europa, les reserves de la qual estan taxades en 2.500 milions d’euros.

Aquestes companyies, en cas de no ser reconeguda la seva demanda pel Suprem, demanarien una indemnització de més de 330.000 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis per la denegació de l’explotació al 2005.

L’Administració autonòmica es resisteix a permetre l’explotació al·legant que contravé el Pla d’Ordenació del Litoral, que preveu una franja de màxima protecció del límit costaner d’Astúries. Les empreses, en canvi, consideren que la Llei de Foment de la Mineria és una norma de rang superior que no pot quedar sense efecte en virtut de cap legislació autonòmica.

El Mundo

Publicat el 2 de juny del 2010