PREMIOS ICOG A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2018

Premis als millors Treballs de Fi de Grau del curs acadèmic 2017-2018.

L’ICOG convoca els Premios ICOG a la Excelencia Académica 2018, per tal de premiar els millors Treballs de Fi de Grau defensats durant el curs acadèmic 2017-2018 per estudiants de les Facultats on es realitzi el Grau de Geologia o Enginyeria Geològica o un grau exigible per a col·legiar-se a l’ICOG.

S’atorgarà un premi per Universitat on hi hagi TFG i consistirà en 200 i l’opció de publicar un resum del treball a la revista Tierra y Tecnología.  

Podran presentar-se al premi els TFG que hagin obtingut una nota mínima de 9,0 (excel·lent), o, en el cas que no hi hagi excel·lents, tots aquells estudiants que tinguin una qualificació d’entre el 10% de les millors notes.

Els candidats hauran de presentar una còpia del TFG en format pdf; juntament amb l’expedient acadèmic on consti que ha realitzat el  treball, especificant la data de defensa del mateix i la qualificació  obtinguda; el carnet jove de l’ICOG o la corresponent preinscripció a l’ICOG; i l’imprès de sol·licitud de participació en el concurs degudament emplenat i signat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el 20 d’octubre de 2018 a les 20 hores.

Es poden consultar tots els detalls accedint a les BASES.

 

(Font/Imatge: ICOG)

Publicat el 25 de juliol del 2018