Presentació del Segell de Qualitat Geotècnica de COLGEOCAT

Benvolguts companys,
El passat 25 d’abril, en sessió convocada a la seu de COLGEOCAT, es va presentar el Segell de Qualitat Geotècnica.

El Segell de Qualitat Geotècnica és un producte que neix amb la voluntat de millorar el servei a la societat dels estudis geotècnics que es fan al país, així com recuperar el mercat geotècnic en aquests temps de forta crisi.

Aquest segell, de caràcter voluntari i de moment aplicat només a Catalunya, supera la no obligatorietat actual del sistema de visats. Consisteix en la revisió dels informes geotècnics, per part de COLGEOCAT, a partir d’uns Criteris de Revisió, i una Check List, aprovades per l’ICOG, i en l’elaboració final de les quals també ha participat l’Associació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya (ACEGAC).

Aquesta certificació de qualitat, implica lògicament el compliment de les normes geotècniques del CTE, si bé s’han afegit altres criteris i requisits amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat, transparència i traçabilitat de tots els assaigs.

El Segell de Qualitat Geotècnica serà un segell afegit al Visat o Supervisat tradicional. En un primera fase, el Segell de Qualitat no tindrà cap mena de sobrecost al preu actual de Visat o Supervisat.

A curt termini, es divulgarà el Segell de Qualitat Geotècnica en diversos col·lectius: Administració, Asseguradores, Ajuntaments, Col·legis Professionals, Associacions Professionals, Premsa, etc., per tal de què siguin ells els qui sol·licitin la seva aplicació, generalitzant-se el seu ús, que haurà de donar un prestigi afegit a l’empresa o professional autor de l’informe. Esperem que a mig termini, l’augment de qualitat que implica el Segell, afavoreixi una recuperació, també en els preus, del mercat geotècnic.

S’estableix un termini d’implantació del Segell de Qualitat Geotècnica d’un mes, de manera que durant el mes de maig, qualsevol col·legiat podrà sol·licitar puntualment que un informe sigui revisat amb els criteris del Segell de Qualitat Geotècnica. El col·legi l’informarà de les mancances per a obtenir-lo, si es dona el cas, o de la idoneïtat del treball presentat. No serà fins el mes de juny que s’espera tenir totalment implantat el sistema i, per tant, la seva aplicació efectiva.

A la pàgina Web de COLGEOCAT, hi trobareu la documentació associada al Segell de Qualitat: Criteris de Revisió, Check List i el pdf de la presentació que es va fer el dia 25 d’abril.

Albert Ventayol
Vocal responsable de la Comissió de Geotècnia de COLGEOCAT

Documents adjunts Presentació del Segell de Qualitat Geotècnica de COLGEOCAT:
Publicat el 27 de abril del 2012