Presentació en línia del nou espai de divulgació de la geologia a Catalunya, ESPAIGEA

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB), el Departament de Geologia de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre GEOCAMB del Departament Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG), el Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Geociències Barcelona – CSIC (GEO3BCN-CSIC), el Centre Excursionista de Catalunya (CEC), l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs – Delegació de Catalunya (COLGEOCAT) i la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), us convida a la presentació del nou espai de divulgació de la geologia a Catalunya ESPAIGEA.

ESPAIGEA és el resultat d’una iniciativa conjunta realitzada per les entitats promotores amb l’objectiu d’establir estratègies per millorar i incrementar la formació, la cultura i els aspectes de la recerca científica que aporten coneixement geològic a la ciutadania. Es tracta d’una plataforma oberta que neix amb la voluntat de connectar totes les institucions, associacions, entitats, museus, centres d’interpretació o divulgadors, entre d’altres, que realitzen activitats relacionades amb la divulgació de la geologia i de les ciències afins.

Aquesta nova iniciativa pretén convertir-se en un altaveu de referència de les diferents activitats de divulgació de la Geologia que es fan a Catalunya per assegurar-ne la seva difusió, i vol contribuir a difondre tot tipus de publicacions i recursos -ja sigui en suport paper o digital- que apropin les persones al coneixement de les Ciències de la Terra de forma general i al patrimoni geològic de manera específica.

ESPAIGEA s’adreça a tota la ciutadania, però vol incidir d’una manera molt especial en la comunitat educativa, impulsant iniciatives, organitzant activitats formatives, proporcionant recursos didàctics i compartint eines que contribueixin a la formació i l’actualització científica del professorat en el camp de les Ciències de la Terra.

Programa:

12.30 – 12.40
Benvinguda
Ferran Falcó, secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

12.40 – 12.45
Presentació de l’acte
Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

12.45 – 13.00
Presentació d’ESPAIGEA
Marta González, coordinadora d’ESPAIGEA, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

13.00 – 13.30
Torn obert de paraules

Aquesta presentació no és presencial. A sota trobareu l’enllaç per connectar-vos-hi. 

https://icgc.cat/L-ICGC/Agenda/Presentacio-del-nou-espai-de-divulgacio-de-la-geologia-a-Catalunya-ESPAIGEA

Publicat el 20 de abril del 2021