Prevenir esllavissades a Montserrat costarà més del previst

Degut a la complexitat de les mesures per prevenir les esllavissades a Montserrat sha hagut de doblar el pressupost destinat en un principi per a aquesta intervenció.

8 milions deuros en tres anys és la inversió que suposaran les mesures per prevenir les esllavissades a Montserrat.
En principi, shavia previst invertir en el projecte 4 milions deuros en tres anys però la complexitat de la intervenció ha fet que sampliï el pressupost per tal de poder assegurar de manera preventiva les roques situades en una zona de Montserrat que es considera especialment vulnerable
Quan es va anunciar el pressupost inicial destinat a aquesta intervenció el mes de març passat es parlava dabarcar una àrea d’una longitud de prop de 2 quilòmetres -amb uns desnivells en vertical fins a un màxim de 400 metres -, que abraçava tot el front situat per damunt de l’accés de vehicles des del monestir fins a aproximadament la confluència de les carreteres de Can Maçana i Monistrol. A hores dara l’àrea creix més enllà d’aquest punt en direcció cap a Santa Cecília i, a més s’ha previst també intervenir per sota de la carretera per incrementar la protecció sobre la via del cremallera.

Regió 7

Publicat el 15 de desembre del 2009