PROJECTE CASTOR: BASES PER A UNA AUDITORIA TÈCNICA

SIGNATURA D’UN DOCUMENT SUBSCRIT PEL SÍNDIC DE GREUGES, EL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA I ELS COL·LEGIS DE GEÒLEGS, D’AMBIENTÒLEGS I D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS.

El passat 28 de febrer, el Síndic de Greugesva reunir els representants de diversos col·legis professionals que, en el marc de les respectives disciplines i àmbits de coneixement, han constatat que al voltant del projecte Castors’han comès irregularitats que s’han d’aclarir amb una auditoria tècnica.

En cas que es provi que l’empresa concessionària va actuar amb negligència quedaria invalidada la indemnització que hauria de rebre.

En concret, el Síndic ha impulsat la signatura conjunta d’un document que han subscrit, a banda de la institució esmentada, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, pel que fa als aspectes jurídics, i els col·legis de Geòlegs, d’Ambientòlegs i d’Enginyers de CaminsCanals Ports, pel que fa als aspectes tècnics.

En l’escrit qüestionen la legalitat de l’execució del projecte i, en conseqüència, la legalitat de la indemnització que reclama la concessionària Escal UGS, SL.

Els signants del document també han reclamat el retorn de les quantitats pagades per les persones consumidores a la concessionària d’acord amb les sentències emeses pel Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem (TS).

I reclamen que el Govern de l’Estat encomani una auditoria tècnica per determinar si les actuacions de la concessionària abans de la injecció de gas i en l’operació de la plataforma van ser les adequades a la configuració geològica de la zona. En l’informe Projecte Castor: Bases per a una auditoria tècnica s’argumenta aquesta necessitat.

Es pot ampliar la informació així com accedir al vídeo de la roda de premsa al següent ENLLAÇ.

(Imatge: Síndic de Greuges)

Publicat el 8 de març del 2019