Projecte d’ampliació del mapa espanyol de gas radó

El Grup Radó del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, està immers en el projecte d’ampliació del mapa espanyol de gas radó, dins d’un acord amb el Consell de Seguretat Nuclear i coordinat pel grup de la Universitat de Cantàbria.

Ens permetem sol·licitar la vostra col·laboració per mesurar la concentració de radó, un gas radioactiu d’origen natural, que es genera en el terra i pot acumular-se a l’interior de les cases.

El projecte consisteix en realitzar mesures a les cases de planta baixa o primer pis sense un habitatge a sota, en un número mínim d’una per cada 100 km2 (quadrícula de 10 km x 10 km), a més de les corresponents a la densitat de població i al risc geològic (un tipus de sòl més radioactiu comporta més mesures).

Dels 3 grups col·laboradors (Santander, Santiago de Compostela i Barcelona) el Dpt. de Física de la UAB n’és el responsable de la zona oriental i, per tant, responsable de realitzar les mesures en els següents territoris: Catalunya, Balears, Osca, Saragossa, València i Alacant. La mesura consisteix en col·locar un petit detector plàstic de 4 cm de diàmetre en un dormitori o sala d’estar d’una planta baixa o un primer pis, durant 6 mesos.

Es demana la participació de totes aquelles persones que visquin en aquests territoris i que vulguin col·laborar. Només cal adreçar un correu a victoria.moreno@uab.cat, o posar-vos en contacte directament a través de la pàgina web del projecte (www.radon10x10.net).

La col·laboració, per descomptat, no té cap tipus de cost econòmic i s’informarà confidencialment als col·laboradors del resultat obtingut.

Publicat el 3 de desembre del 2010