Proposició de Llei de Modificació de la llei 3/2004

El passat 29 de juny es va publicar al Boletín Oficial de las Cortes Generales el text definitiu de la proposició de Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, aprovat pel Congrés dels Diputats el passat 17 de juny.

Consulteu el text de la documentació addicional, on trobareu tots els detalls sobre la reforma de la Llei 3/200.

Documents adjunts Proposició de Llei de Modificació de la llei 3/2004:
Publicat el 5 de juliol del 2010