Proposta de reforma del Títol VII Jurisdicció Disciplinària del RRI

La Junta de Govern de l’ICOG, d’acord amb la Comissió Mixta, proposarà la reforma del Reglament de Règim Interior (RRI) i del Codi Deontològic, així com la redacció d’un Reglament de Règim Sancionador, a la propera Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a Madrid el dissabte 9 d’abril.

La Junta de Govern de l’ICOG ha encarregat al Secretari del Comitè Deontològic, la redacció d’una proposta de reforma del Títol VII Jurisdicció Disciplinària del RRI, del Codi Deontològic i del Reglament de Règim Interior, degut a les deficiències observades en l’aplicació del RRI i del Codi Deontològic de l’ICOG en els darrers anys.

Els col·legiats poden fer arribar propostes de redaccions alternatives a fcamacho@icog.es fins el proper 30 de març a les 14:00 h., per ser analitzades pel ponent de la reforma i continuar, d’aquesta manera, amb el procediment fins la seva aprovació a l’Assemblea General Ordinària.

Podeu consultar les propostes a la documentació addicional.

(Font: ICOG, seu central)

Documents adjunts Proposta de reforma del Títol VII Jurisdicció Disciplinària del RRI:
Publicat el 28 de març del 2011